Máy phát điện tỉnh Bạc Liêu – Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu. 0937379900