Toàn bộ điện sinh hoạt của cả hòn đảo này được cung cấp bằng năng lượng mặt trời của Tesla