Hiểm họa khôn lường từ máy phát điện sử dụng không đúng cách