Máy phát điện cháy, hàng trăm trẻ mầm non hoảng loạn.