Trung Quốc sẽ đưa trạm phát điện khổng lồ ra Biển Đông