Máy phát điện tỉnh Quảng Ngãi – Công ty máy phát điện Sơn Tiến Phát cung cấp máy phát điện gia đình