Máy phát điện nano có thể tích hợp dưới màn hình smartphone, lướt ngón tay để tạo ra điện