Máy phát điện Bình Phước – Sơn Tiến Phát cung cấp máy phát điện trên toàn quốc