Lắp máy phát điện vào ống nước, chúng ta sẽ tạo ra điện nhờ giật nước toilet