Đại lý máy phát điện ở tại Bà Rịa, cửa hàng bán máy phát điện tại tỉnh Bà Rịa