CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN TỈNH BẮC NINH – 0937379900 Đảo