Cả Sài Gòn mất điện, nhân viên hàng quán ra đường… ngắm xe